• ΤΗΛ.: 210 8003066

Αποδοτική Εξυπηρέτηση του Πελάτη Χονδρικής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ

 

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματεύεται τη πλήρη ενεργοποίηση των στελεχών στο θέμα της εξυπηρέτησης του πελάτη.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε πωλητές χονδρικής, στελέχη και εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση των δικτύων καταστημάτων των πελατών τους.

 
ΣΚΟΠΟΣ
Να προσφέρει ενδυνάμωση στους συμμετέχοντες όσον αφορά τον σημαντικό τους ρόλο στην επιχείρηση, αλλά και στα θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη.

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • Οι ανάγκες της επιχείρησης ως προς τον πελάτη
 • Τα όρια της εξυπηρέτησης του πελάτη
 • Τα μηνύματα που θέλουμε να μεταφέρουμε στον πελάτη
 • Οι ανάγκες του
 • Τι προσφέρουμε στον πελάτη
 • Πώς θα τον προσεγγίσουμε ώστε να του προσφέρουμε την αξία που χρειάζεται
Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • Η αξία προς την επιχείρηση και τον πελάτη
 • Οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε και πώς θα τις αναπτύξουμε
 • Επαγγελματισμός και αναζήτηση της τελειότητας στη δουλειά μας
 • Η ταυτότητα του επιτυχημένου ανθρώπου της επίσκεψης πώλησης
 • Τα μυστικά μιας ξεχωριστής καριέρας στις πωλήσεις

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 • Ποιος είναι;
 • Γιατί μας επιλέγει;
 • Ποια είναι τα κίνητρά του;
 • Τι μας προσφέρει;
 • Τι περιμένει από εμάς;
 • Πότε μας εγκαταλείπει;
 • Ποιες είναι οι ιδιομορφίες του;

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Η έννοια της αντίληψης
 • Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 • Θετικότητα
 • Ικανότητα ακοής
 • Η κατανόηση των άλλων
 • Η διαχείριση του stress
 • Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επίσκεψη πωλήσεων
 
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • Η σημασία της προετοιμασίας της επίσκεψης
 • Οι στόχοι της επίσκεψης στον πελάτη
 • Η σημασία της διαχείρισης πληροφόρησης
 • Η οργάνωση του πωλητή
 • Τα εργαλεία της παρουσίασης πωλήσεων
 • Ο «δίσκος» των πωλήσεων

H ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • Τα 10 βήματα της επιτυχημένης επίσκεψης
 • Τα εργαλεία της επιτυχίας στην επίτευξη του στόχου
 • Η ικανότητα να επιτυγχάνεις στόχους και να αυξάνεις τις πωλήσεις
 • Πώς να γίνουμε σύμβουλοι του πελάτη
 • Τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» της επίσκεψης
 • Οι παγίδες και τα «βατράχια» της επίσκεψης πωλήσεων και της εξυπηρέτησης
 • Το follow-up της επίσκεψης
 • Η συνδυαστική πώληση (cross-selling).

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
 • Οι αντιρρήσεις του Πελάτη
 • Ο τρόπος αντιμετώπισης
 • Οι δύσκολοι χαρακτήρες
 • Ο Πελάτης έχει πάντα δίκιο;
 • Η διαχείριση των παραπόνων του Πελάτη
 • Η διαχείριση του θυμού
 • Η διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων με τον πελάτη
 • Η μετατροπή των αντιρρήσεων σε ευκαιρία

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
 • Ποιος είναι ο σημαντικός Πελάτης
 • Η ταυτότητά του
 • Οι απαραίτητες πληροφορίες
 • Πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του
 • Τα εργαλεία της συνολικής διαχείρισης του Πελάτη
 • Το business plan ανά σημαντικό Πελάτη
 • Η επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση
 • H διαχείριση του λογαριασμού του Πελάτη.

ΤΟ BALANCE SCORECARD
 • Η επιχειρηματική φιλοσοφία του αιώνα μας
 • Η εφαρμογή της στις πωλήσεις
 • Η ευθυγράμμιση των ανθρώπων της πώλησης
 • Η στρατηγική ετοιμότητά τους
 • Η δύναμη των άυλων πόρων
 • Η συνεισφορά του τμήματος πωλήσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Διαχείριση του χρόνου μας στις πωλήσεις
 • Η διαχείριση της γεωγραφικής περιοχής
 • Οι οικονομικές γνώσεις του ανθρώπου της πώλησης
 • Η τέχνη της διαπραγμάτευσης
 • Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Η υποστήριξη των πωλήσεων
 • Η διοικητική εργασία

 


 
Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει case studies και role playing σύμφωνα και με τη μεθοδολογία προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ CASE STUDIES
1. Το «αστέρι» της επίσκεψης πωλήσεων
2. Γιατί ο Πελάτης να αγοράσει τα δικά μας προϊόντα;
3. Προετοιμάζοντας το επιτυχημένο party
4. Ποια είναι τα καθήκοντα του αποτελεσματικού πωλητή;
5. Επιλέγοντας τα σημαντικά εργαλεία πωλήσεων
6. Προετοιμάζοντας τους διαλόγους της επίσκεψης πωλήσεων
7. Οι αντιρρήσεις του Πελάτη και πώς τις διαχειριζόμαστε
8. Γνωρίζω καλά τον Πελάτη μου