• ΤΗΛ.: 210 8003066

Territory Management - Διαχείριση Γεωγραφικών Περιοχών

Διοίκηση Πωλήσεων μέσα από τις Γεωγραφικές Περιοχές

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στη χαρτογράφηση των περιοχών πωλήσεων, τους στόχους, τους δείκτες απόδοσης αλλά και με τη γενικότερη παρακολούθηση του δικτύου.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Στα στελέχη πωλήσεων που έχουν υπό την ευθύνη τους γεωγραφικές περιοχές.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
Να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες μεθόδους για ένα παραγωγικό δίκτυο πωλήσεων.
 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 

 

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
• Η τηλεφωνική επικοινωνία
• Οι ιδιαιτερότητες
• Το τηλέφωνο σαν ισχυρό εργαλείο πωλήσεων
• Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση από το τηλέφωνο
• Τι αναζητά ο Πελάτης από ένα τηλεφώνημα
• Επικοινωνώντας με τον εσωτερικό μας πελάτη
• Ποια είναι πραγματικά η εργασία μας
• 'Aσκηση: Η απόδοση διαφορετικών μηνυμάτων σε διαφορετικές τηλεφωνικές συνομιλίες με πελάτες

 

Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
• Τα in της τηλεφωνικής επικοινωνίας
• Το matrιx της επιτυχίας
• Η τελειότητα στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση
• Η επιτυχία στην πράξη
• Πόσο τέλειοι είμαστε σήμερα
• 'Aσκηση: Αξιολόγηση παραδειγμάτων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες


Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
• Τα χαρακτηριστικά της φωνής
• Λόγος, έκφραση, χροιά, άρθρωση
• Ο έλεγχος της χροιάς μας
• Τρόποι αυτοβελτίωσης
• Η επιτυχημένη λεκτική επικοινωνία
• Η δύναμη των λέξεων
• Τα παιχνίδια με τις λέξεις
• Τα μυστικά της γνώσης της ορθοφωνίας
• 'Aσκηση: Κτίζοντας τις λέξεις που αρέσουνΟΙ SUPER MEN ΚΑΙ SUPER WOMEN ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
• Οι δεξιότητες που απαιτούνται
• Η ταυτότητα του ανθρώπου της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
• Η άξια της συναισθηματικής νοημοσύνης
• Οι τρεις στάσεις στη ζωή
• Η ακρόαση και κατανόηση του άλλου στην τηλεφωνική συνομιλία
• 'Aσκηση: Tests αυτοαξιολόγησης στις δεξιότητες

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Τα βήματα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
• Η κατανόηση του συνομιλητή μας
• Το μονοπάτι των ερωτήσεων
• Η πυραμίδα των κλήσεων
• 'Aσκηση: Παίξιμο ρόλων σε τρία σενάρια με πελάτες

 

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ
• Το τηλεφωνικό stress και η τηλε-«φονική» συμπεριφορά
• Οι αντιρρήσεις και τα παραπόνα του Πελάτη
• Ο θύμος, ο εκνευρισμός, η απώλεια ψυχραιμίας
• Τα έντονα συναισθήματα
• Η διαχείριση των δύσκολων στιγμών
• Θετική μεταστροφή σε ευκαιρία
• Τι θα πούμε στον πελάτη
• Το μυστικό του εύκολου πελάτη
• 'Aσκηση: Κάνοντας λάθη στη συνομιλία με τους πελάτες-διαχείριση όλων των αντιρρήσεων

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
• Η αξία της απόδοσης των τηλεφωνικών κλήσεων
• Τα κριτήρια της αξιολόγησης
• Οι δείκτες απόδοσης
• Η εξέλιξη του επαγγέλματος στο μέλλον
• Οι μεγάλες ευκαιρίες
• 'Aσκηση: Αξιολόγηση 3 αποδοτικών κλήσεων - matrix