• ΤΗΛ.: 210 8003066

Merchandising - Εργαλείο Αύξησης Πωλήσεων

Ο «ΣΙΩΠΗΛΟΣ» ΠΩΛΗΤΗΣ

 

 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 16 ωρών που πραγματεύεται μεθόδους και τεχνικές για σωστό merchandising των προϊόντων μας στο χώρο του πελάτη μας.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στα στελέχη πωλήσεων κάθε εταιρίας που επιθυμούν να ενημερωθούν για τους σύγχρονους τρόπους βελτίωσης της εικόνας των προϊόντων μας στο ράφι, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αύξηση των πωλήσεων.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
Να αναδειχθεί ο αποτελεσματικός ρόλος του merchandising για τη σωστή προώθηση των προϊόντων
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ
• Η φιλοσοφία του
• Η εξέλιξη των πωλήσεών του
• Ο τρόπος λειτουργίας του
• Πως κερδίζει
• Τι ακριβώς αναζητά από την κατηγορία και τα προϊόντα μας
• 'Aσκηση: Η ανάλυση της καρτέλας του πελάτη μας

 

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
• Οι στόχοι της ιδανικής συλλογής
• Το δίλημμα του λιανέμπορου
• Τα στοιχεία που χρειάζονται και από πού θα τα αντλήσουμε
• Τα σύγχρονα εμπορικά δεδομένα
• Πως θα τοποθετήσουμε την ιδανική συλλογή στο ράφι
• 'Aσκηση: Δημιουργώντας το ράφι μας με μια ιδανική συλλογή για τον Πελάτη

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ
• Πως λειτουργούν
• Πως επιλέγουν τα προϊόντα μας και πόσο γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων
• Πως θα ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον όποιο αγοράζουν
• Οι έρευνες αγοράς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
• 'Aσκηση: Παραδείγματα από πελάτες πελατών μας

 

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ MERCHANDISING
• Οι στόχοι του merchandising
• Η σημαντικότητά του
• Τι περιλαμβάνει
• «Οι δέκα εντολές»
• Η απόδοσή του
• Από τι επηρεάζεται
• Οι κατάλληλες ενέργειες για σωστό merchandising
• 'Aσκηση: Παραδείγματα από πελάτες μας

 

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΡΑΦΙ
• Το κτίσιμο του τέλειου ραφιού
• Ο ορισμός της κατηγορίας των προϊόντων
• Τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία
• Ο ρόλος της κατηγορίας
• Η διάταξη των προϊόντων
• Η λογική του στησίματος
• Η σημασία της γειτνίασης των προϊόντων
• Οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε και θα καθιερώσουμε
• Το πλάνο εφαρμογής
• Η αξιολόγηση της εργασίας μας
• Δείκτες απόδοσης
• 'Aσκηση: Στήνοντας το ράφι για λογαριασμό πελάτη μας

 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
• Ο στόχος της επίσκεψης
• Οι ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη
• Η σχέση με το ράφι και το merchandising
• Τα βήματα επίσκεψης
• Η λειτουργία του merchandising κατά την επίσκεψη στο ράφι
• Οι διάφορες προωθητικές ενέργειες
• Η δέσμευση του λιανέμπορου
• Τι θα του ζητήσουμε και με ποια επιχειρήματα
• 'Aσκηση: Εναλλαγή και παίξιμο ρολών Πελάτη-Πωλητή

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
• Προβλήματα και δυσκολίες
• Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε
• Η σημασία της καλής σχέσης με τον Πελάτη
• Οι συνήθεις αντιρρήσεις του λιανέμπορου
• Οι διορθωτικές κινήσεις
• 'Aσκηση: Ανάλυση δυσκολιών ανά πελάτη μας

 

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Ποια είναι η αγοραστική διαδικασία των πελατών μας
• Ποιοι οι ρόλοι των πελατών μας
• Πως αγοράζουν
• Με ποια κριτήρια
• Τι επηρεάζει τη διαδικασία αγοράς
• Ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πωλητής
• 'Aσκηση: Αναφορά σε παραδείγματα πελατών

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ MERCHANDISING
• Τάσεις
• Προοπτικές
• Η χρήση της τεχνολογίας στο category management
• Ο ιδανικός προμηθευτής
• Ο ιδανικός λιανέμπορος
• Η σχέση με τον πελάτη μας
• Πως θα διαφοροποιηθεί το αντικείμενο των πωλήσεων και του merchandising
• 'Aσκηση: Πως θα έχει διαμορφωθεί η αγορά και οι πελάτες μας στα επόμενα 5 χρόνια