• ΤΗΛ.: 210 8003066

Γιατί να επιλέξετε την TMS-BUSINESS TRAINING

• Διαθέτουμε περισσότερη από 20ετή εμπειρία στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο προσφέροντας γνώση ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο της εξειδίκευσής μας.


• Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα σχεδιάζονται εξατομικευμένα, στα μέτρα του πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες, τα θέματα και τις δεξιότητες που κάθε επιχείρηση επιθυμεί να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους.


• Η υλοποίηση των προγραμμάτων μας γίνεται με σύγχρονο, διαδραστικό τρόπο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μετάδοσης της γνώσης (ασκήσεις, tests, role-playing, case studies, βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις, διάλογοι με τους συμμετέχοντες, εξειδικευμένες αναλύσεις ανά κλάδο).