• ΤΗΛ.: 210 8003066

Coaching For Sales Excellence

ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

 

 
Ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τις αξίες του Advanced Sales Coaching για τα Στελέχη Πωλήσεων και αναλύει τις σύγχρονες εξελίξεις του Καθοδηγητικού Πωλησιακού Κλάδου.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε στελέχη πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, χονδρικής, δικτύου καταστημάτων και υπηρεσιών. Προσφέρει πολύτιμα εφόδια σε όλους τους κλάδους στελεχών πωλήσεων της αγοράς: Τρόφιμα, Βιομηχανία, Χονδρικό Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες.

 
ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καλούνται να:
 • Γνωρίσουν με λεπτομέρεια τη φιλοσοφία και τα οφέλη του Sales Coaching στη διαδικασία καθοδήγησης της Ομάδας Πωλήσεων
 • Να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικοί στην καθοδήγηση των Ανθρώπων τους
 • Να μετεξελίξουν ανθρωποκεντρικά το προφίλ τους, προς έναν Καθοδηγητικό ρόλο βασισμένο στα προσόντα των μελών της Ομάδας Πωλήσεων, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
 • Να γνωρίσουν άμεσα και να εφαρμόσουν απλά και εύχρηστα εργαλεία, αλλά και κατάλληλες πρακτικές Sales Coaching, ώστε να καθοδηγούν τους Πωλητές και τους Πελάτες τους, επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα δυνατά αποτελέσματα Πωλήσεων


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα
 
ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ADVANCEDSALESCOACHING
 
 • Τι ακριβώς είναι το Advanced Sales Coaching και πώς επηρεάζει την πορεία της Ομάδας Πωλήσεων, αλλά και τη διαδικασία της πώλησης;
 • Με ποιον τρόπο το Advanced Sales Coaching κάνει τη μεγάλη διαφορά; Πώς υποστηρίζει τις μεγάλες αλλαγές των επιχειρήσεων σήμερα;
 • Πόσο καλός Καθοδηγητής Πωλητών και Πελατών είμαι σήμερα; (Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Test Αναγνώρισης των Δεξιοτήτων του Coach)
 • Πώς η συμπεριφορά μου διευκολύνει τη διαδικασία εξέλιξης των Ανθρώπων μου στην ομάδα των Πωλήσεων και των Πελατών που εξυπηρετώ;
 • Πώς θα μετρήσω τις δυνατότητές μου σήμερα; (Advanced Sales Coaching  Attitude Test)
 • Ποιες είναι οι 7 σημαντικές δεξιότητες του αποτελεσματικού Advanced Sales Coach;
 • Τι πρέπει να προσθέσω στο προφίλ μου;
 • Πώς θα δημιουργώ  καθημερινά τα θεμέλια μιας πολύ ισχυρής Ομάδας Πωλητών μέσα σε ένα περιβάλλον Coaching;
 • Πώς μπορώ, σε τελική ανάλυση, να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του Advanced Sales Coach για τον εαυτό μου, για την Ομάδα μου και τους Πελάτες που επηρεάζω;
 
2η Ημέρα


ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ADVANCEDSALESCOACHING ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ADVANCEDSALESCOACHING, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 
 • Συλλογή και διαχείριση της εμπορικής πληροφόρησης για αξιοποίηση στο Advanced Sales Coaching
 • Εκπαίδευση και εξέλιξη των Πωλητών σε Περιβάλλον Coaching
 • Προσωπική διαδικασία πώλησης και αλληλεπίδραση με τους Πελάτες
 • Ενδυνάμωση και κινητοποίηση των Πωλητών
 • Διαχείριση του stress των Πωλητών
 • Ομαδικές συναντήσεις και Δραστηριότητες εμπνευσμένες από το Advanced Sales Coaching
 • Εφαρμογή του μοντέλου Coaching (GROW) στις πωλήσεις
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με personal feedback
 

 

 • ?σκηση: Personal Coaching Sessions μετουςσυμμετέχοντες