• ΤΗΛ.: 210 8003066

Coaching For Leaders

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ-COACH

 

Ένα εργαλείο δημιουργίας και ηγετικής παρακίνησης της Ομάδας μας, μια πλούσια μαθησιακή εμπειρία, που θα μας κάνει να αισθανθούμε τα οφέλη μιας επένδυσης ζωής
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Directors, Managers) από όλες τις λειτουργίες κάθε επιχείρησης (Ανθρώπινοι Πόροι, Πωλήσεις, Marketing, Παραγωγή, Οικονομική Διεύθυνση, Δημόσιες Σχέσεις, Logistics, Operations), και σε Επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους της αγοράς (Βιομηχανία, Χονδρικό Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες και Οργανισμούς).

 
 
ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, καλούνται να:
 • Αφομοιώσουν μια κοινή αντίληψη εταιρικού Coaching που αξιοποιεί τις δυνατότητές τους στο έπακρο
 • Εξοικειωθούν με τις πιο σύγχρονες μεθόδους λήψης αποφάσεων, αντιμετώπισης προβλημάτων, καταμερισμού αρμοδιοτήτων, διαχείρισης συγκρούσεων, βελτίωσης απόδοσης, διατύπωσης feedback κ.ά.
 • Εφαρμόσουν τις καθοδηγητικές τους δεξιότητες, επιδεικνύοντας αποτελεσματικές συμπεριφορές Coaching for Leaders
 • Συνδυάσουν το ήδη υπάρχον καθοδηγητικό τους προφίλ με την απόκτηση επιπλέον δεξιοτήτων Coaching, μέσα από συγκεκριμένες μαθησιακές διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογές


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Ημέρα
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ LEADERS
 • Τι είναι το Coaching for Leaders;
 • Ποια είναι η κύρια στρατηγική προσέγγιση γύρω από το Leadership Coaching;
 • Coach / Leader: ομοιότητες και διαφορές. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε;
 • Ποια είναι τα βασικά εργαλεία και ποιες οι κύριες εφαρμοσμένες τεχνικές του Coaching for Leaders;
 • Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον Leadership Coaching στην Ομάδα μας;
 • Ποια είναι η επίπτωση του Leadership Coaching στον επιχειρηματικό μας Οργανισμό;
 • Ποια η σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και το Leadership Coaching;
 • Πώς διαμορφώνεται το στυλ του Leader/Coach, ποιες είναι οι προσωπικές του αξίες και ποιες δεξιότητες οφείλει να γνωρίζει σύμφωνα με το μοντέλο EMCC;
 • Πώς δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια συνάντηση Coaching με τους ανθρώπους της Ομάδας μας;

2η Ημέρα
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ LEADERSHIPCOACHING
 
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Ανάθεση εργασιών και καθοδηγητική παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία της Ομάδας μας
 • Αξιολόγηση μεμονωμένων στελεχών και συνολική αξιολόγηση της Ομάδας
 • Παροχή αποτελεσματικού feedback για τη βελτίωση τυχόν αδυναμιών
 • Δημιουργία περιβάλλοντός Coaching στο πλαίσιο της Ομάδας
 • Ανάδειξη των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν την Ομάδα μας
 • Εργαστήριο εφαρμογών του Coaching for Leaders στην πράξη 
 • Εφαρμογές συναντήσεων Leadership Coaching από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με το μοντέλο GROW
 • Συμπεράσματα, παρατηρήσεις και feedback