• ΤΗΛ.: 210 8003066

Field Staff Coaching

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ «ΓΗΠΕΔΟ»

 

 
Μια διαδικασία εκπαίδευσης στους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών, κατάλληλη για εταιρείες που επιζητούν από τα στελέχη πωλήσεων και τους merchandisers να αντιλαμβάνονται το σημερινό περιβάλλον και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσκολίες της αγοράς.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
 
Σε όσες εταιρείες θέλουν να συνδυάσουν:
 
 • Εκπαίδευση χωρίς χρονοβόρα απουσία από την αγορά, προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες κάθε κλάδου.
 • Προσωπικές συμβουλευτικές παρεμβάσεις στο κάθε στέλεχος ξεχωριστά, αξιολόγηση προσωπικότητας και δυνατότητας προόδου, αξιολόγηση απόδοσης και προτάσεις για τη βελτίωσή της
 • Επιδότηση ΛΑΕΚ (Επιστροφή της επένδυσης)

 
ΣΚΟΠΟΣ
 
Η επίτευξη γρήγορης και μετρήσιμης βελτίωσης σε απόδοση και παραγωγικότητα για καθένα από τα εκπαιδευόμενα στελέχη.
 

 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ FIELDCOACHING: TA 10 ΒΗΜΑΤΑ
 
 • Διερεύνηση αναγκών ανάπτυξης δεξιοτήτων των Πωλητών
 • Καθορισμός των  εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στόχων για την ανάπτυξη των Πωλητών
 • Σχεδιασμός 100%-tailor made εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους
 • Υλοποίηση του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Δημιουργία του μοντέλου της διαδικασίας πωλήσεων που καλύπτει τους στόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • Δημιουργία λίστας (check-list) επιθυμητών συμπεριφορών του πωλητή
 • Έμφαση στις συμπεριφορές που επιδέχονται ανάπτυξη
 • Επισκέψεις σε πελάτες για την εφαρμογή του Μοντέλου στη διαδικασία της Πώλησης
 • Καθοδήγηση του Πωλητή στα σημεία της λίστας συμπεριφορών
 • Επανάληψη εφαρμογών-επισκέψεων σε Πελάτες για την ανάπτυξη του κάθε Πωλητή μέχρι το επιθυμητό σημείο 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Επικοινωνία με το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
 • Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων στη διεύθυνση του αντίστοιχου τμήματος, πρόταση ενεργειών, οικονομική προσφορά
 • Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης, τελική συμφωνία στόχων, χώρων, χρόνου, ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Παρουσίαση της βέλτιστης διαδικασίας πωλήσεων
 • Συμφωνία και δέσμευση των στελεχών για την υλοποίηση των διδαχθέντων
 • Διενέργεια τριών (3) επισκέψεων του coach με τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά
 • Επεξήγηση συγκεκριμένων σημείων από τη θεωρία στην πράξη, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε στελέχους
 • Στήριξη των πωλητών για την ομαλή μετάβαση προς έναν νέο τρόπο πώλησης
 • Χρήση ειδικού εντύπου καταγραφής του τρόπου πώλησης από τους εκπαιδευτές
 • Παροχή συγκεκριμένων προτάσεων για τον κάθε πωλητή ξεχωριστά
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη διοίκηση