• ΤΗΛ.: 210 8003066

In Store Coaching

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ

 

 

Μια νέα διαδικασία εκπαίδευσης, κατάλληλη για εταιρείες που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις μέσα από το κατάστημα, με την υποστήριξη πωλητών.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 
 
Σε όσες εταιρείες θέλουν να συνδυάσουν:
 
 • Εκπαίδευση του απολύτως απαραίτητου αριθμού προσωπικού (λόγω αδυναμίας για μακρόχρονη παρουσίας σε αίθουσα διδασκαλίας), προσαρμοσμένη στις συνθήκες του εκάστοτε χώρου
 • Αξιολόγηση απόδοσης πριν και μετά την εκπαίδευση, με δυνατότητα επισκέψεων σε καταστήματα ανταγωνισμού («μυστικός επισκέπτης»)
 • Επιδότηση ΛΑΕΚ (Επιστροφή της επένδυσης)
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
 
Η προσωπική παρέμβαση στον κάθε πωλητή, η αξιολόγηση της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων προόδου του, καθώς και η παροχή προτάσεων για την αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα.
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ INSTORECOACHING: TA 10 ΒΗΜΑΤΑ
 • Διερεύνηση αναγκών ανάπτυξης δεξιοτήτων των Πωλητών
 • Καθορισμός των  εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στόχων για την ανάπτυξη των Πωλητών
 • Σχεδιασμός 100%-tailor made εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους
 • Υλοποίηση του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Δημιουργία του μοντέλου της διαδικασίας πωλήσεων που καλύπτει τους στόχους της εταιρείας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • Δημιουργία λίστας (check-list) επιθυμητών συμπεριφορών του πωλητή
 • Έμφαση στις συμπεριφορές που επιδέχονται ανάπτυξη
 • Επισκέψεις σε πελάτες για την εφαρμογή του Μοντέλου στη διαδικασία της Πώλησης
 • Καθοδήγηση του Πωλητή στα σημεία της λίστας συμπεριφορών
 • Επανάληψη εφαρμογών-επισκέψεων σε Πελάτες για την ανάπτυξη του κάθε Πωλητή μέχρι το επιθυμητό σημείο 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 • Επικοινωνία με το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
 • Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, τόσο στα οικεία καταστήματα, όσο και στον ανταγωνισμό («μυστικός επισκέπτης»)
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων στη διεύθυνση του αντίστοιχου τμήματος, πρόταση ενεργειών, οικονομική προσφορά
 • Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης, τελική συμφωνία στόχων, χώρων, χρόνου, ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών
 
 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
 • Διαδραστική παρουσίαση του πρότυπου εξυπηρέτησης μέσα στην αίθουσα
 • Συμφωνία και δέσμευση για τα επόμενα βήματα
 • Πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία εκπαιδευτών και συμμετεχόντων πωλητών μέσα στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της καθημερινής δραστηριότητας
 • Υποδείξεις επί πραγματικών συνθηκών, διαλεύκανση σκοτεινών σημείων και στήριξη των πωλητών για την ομαλή μετάβαση προς έναν νέο τρόπο πώλησης
 • Χρήση ειδικού εντύπου καταγραφής του τρόπου πώλησης από τους εκπαιδευτές
 • Παροχή συγκεκριμένων προτάσεων για τον κάθε πωλητή ξεχωριστά
 
«ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ»
 
 • Με την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη της εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις άγνωστων πελατών στους συγκεκριμένους πωλητές, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το τελικό επίπεδο και η επιτυχία της διαδικασίας