• ΤΗΛ.: 210 8003066

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε όλα τα στελέχη των οργανισμών που επιθυμούν να αυξήσουν την προσωπική τους απόδοση μέσα από την καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης που έχουν αναλάβει.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ

Σήμερα όλα τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να αποδώσουν πολύ περισσότερο στο εργασιακό τους περιβάλλον, αν έχουν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της εργασίας μας, του χρόνου μας αλλά και του χρόνου των άλλων. Μας δείχνει το μονοπάτι της αξιοποίησης μέσα από την κατανόηση των στόχων της επιχείρησης και της τοποθέτησης προτεραιοτήτων στην εργασιακή και προσωπική μας ζωή. Βασικοί στόχοι για τους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα είναι:
  • η αύξηση της απόδοσης της δουλειάς μας μέσα από μια έξυπνη διαχείριση του χρόνου
  • να εξοικονομήσουμε 2-3 ώρες προς αξιοποίηση κάθε μέρα, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε περισσότερα έργα και υποχρεώσεις
  • να επιτύχουμε μια ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής
  • να διαχειριστούμε σωστά το stress το οποίο δημιουργείται μέσα από την υπερφόρτωση των διαφόρων εργασιών προκειμένου να επιτυγχάνουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
1η Ημέρα

Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ
• Η αντίληψή μας για τον χρόνο
• Τα χαρακτηριστικά του χρόνου
• Η διαχείριση του χρόνου μας
• Ο προσωπικός μας χρόνος
• Το προσωπικό μας ρολόι

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
• Τα επείγοντα, τα σημαντικά και τα τρέχοντα
• Ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• Η τελειομανία και ο χρόνος μας
• Ο νόμος του Παρέτο
• Η στρατηγική οργάνωση του χρόνου μας
• Οι αποφάσεις στην εργασία μας
• Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κι ο χρόνος
• Πώς θα κάνουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο


Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• Πώς αναλώνουμε τον χρόνο μας
• Οι αιτίες της απώλειας του χρόνου
• Οι διακοπές και οι παρεμβάσεις
• Προσωπικά και επαγγελματικά εμπόδια
• Η αναβλητικότητα και οι αιτίες της
• Ο φόβος της αντιμετώπισής της
• Οι τρόποι διαχείρισης της αναβλητικότητας
• Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις
• Η καταπολέμηση της αδράνειας


Η ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
• Τα είδη των στόχων
• Η αξία της στοχοθέτησης και οι επιπτώσεις της
• Οι προθεσμίες και η επιτυχημένη τήρησή τους
• Πώς τοποθετούμε ρεαλιστικούς στόχους
• Η ανάγκη για παρακολούθηση της πορείας των στόχων
• Εκχώρηση και ανάθεση αρμοδιοτήτων
• Διαδικασία ανάθεσης αρμοδιοτήτων
• Ο διευθυντικός ρόλος - η έξυπνη καθοδήγηση
• Οι κίνδυνοι της ανάθεσης και το νεκρό της σημείο
• Σύνδεση της ανάθεσης με τον χρόνο
• Τα λάθη που μπορούν να μας οδηγήσουν σε απώλεια χρόνου


ΤΟ SΤRESS ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
• Το θετικό και το αρνητικό stress.
• Οι αιτίες του και πως το αναγνωρίζουμε
• Το stress και οι κρίσεις
• Οι επιπτώσεις στην υγεία και στην εργασία μας
• Το κόστος του stress για τις επιχειρήσεις
• Η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν τον άνθρωπο σε καταστάσεις με stress
• Η σημαντικότητα της ισορροπίας στη ζωή μας


ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΥΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Το ημερήσιο ενεργειακό μας δυναμικό
• Οι κόκορες και οι κουκουβάγιες
• Η παραγωγικότητα μας σε όλες τις φάσεις τις ζωής μας
• Η ανάγκη για πολύ καλή επικοινωνία με τους άλλους
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


2η Ημέρα

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
• Το χαρτοβασίλειο και η «αυτοκρατορική» μας καρέκλα
• Η τάξη και η καθαριότητα στο γραφείο μας - η σημασία της αρχειοθέτησης (επιστολές – έντυπα - περιοδικά)
• Που βάζουμε τι;
• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας - η οργάνωση του p.c. μας - η διαχείριση των τηλέφωνων μας - ο χώρος της εργασίας μας - οι τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
• Ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης
• Οι δυσκολίες και οι παγίδες της εξοικονόμησης χρόνου
• Από πού θα ξεκινήσουμε
• Ποτέ θα ξεκινήσουμε και με ποιον τρόπο
• Η βοήθεια που θα έχουμε
•Η αξία του net working

 

ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
• Η διαχείριση του χρόνου της σύσκεψης
• Ποιος είναι ο ρόλος μας - πώς θα επηρεάσουμε τους άλλους
• Η αξία της προετοιμασίας - η agenda - οι προσωπικοί στόχοι σε σχέση με τον χρόνο
• Η αξιολόγηση της σύσκεψης - οι βελτιώσεις βήμα προς βήμα

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Οι στόχοι που βοηθούν το χρόνο μας
• Ο τροχός της ζωής - χρόνος και συναισθηματική νοημοσύνη
• Ο χρόνος φίλος μας
• Ο προσωπικός μας χαρακτήρας
• Οι στόχοι που βοηθούν τον χρόνο μας
• Ο χρόνος και οι ομαδικές αποφάσεις
• Η διαδικασία της λήψης απόφασης
• Οι αποτελεσματικές συσκέψεις
• Οι 4 προσωπικότητες ως προς τη διαχείριση του χρόνου

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ WORKSHOPS:
• Το σημαντικότερο όπλο της ζωής μας
• H προσωπική αντίληψη του χρόνου
• Οι καθημερινές μας δραστηριότητες στο στόχαστρο του χρόνου
• Αξιολόγηση του χρόνου που σπαταλάμε
• Θέτοντας προτεραιότητες στους στόχους μας
• Επιδιώκοντας έξυπνους στόχους
• Οργάνωση του γραφείου μας
• Τα προσωπικά μας εμπόδια και οι λύσεις τους
• Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας ως νικητή του χρόνου
• Πόσο αγχωμένοι είμαστε
• Τα αισθητήρια μέσα της επικοινωνίας μας
• Ο άμεσος έλεγχος του περιβάλλοντος
• Μαχόμενος με τις παρεμβάσεις
• Πώς θα αντιμετωπίσω την αδράνεια που έχω μέσα μου
• Η δύναμη της επιτυχίας μας
• Ο αρχηγός της σύσκεψης
• Η ισορροπία στη ζωή μας