• ΤΗΛ.: 210 8003066

Η Τέχνη της Επικοινωνίας

Η Τέχνη της Επικοινωνίας & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

 

 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύσσει δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα, πιο έξυπνα και πιο εύκολα, δουλεύοντας μαζί με τους ανθρώπους και αξιοποιώντας τη δύναμή τους. Η αρμονική επικοινωνία με τους άλλους που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων μας.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Στα στελέχη επιχειρήσεων τα καθήκοντα των οποίων απαιτούν καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους άλλους. Σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τη διατμηματική τους επικοινωνία αλλά και την επικοινωνία με τον προϊστάμενό τους και τους συναδέλφους τους.

 
ΣΚΟΠΟΣ
 • Η κατανόηση της επικοινωνίας μας με τους άλλους
 • Η συνειδητοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από την χρήση της υψηλής επικοινωνίας
 • Η κατανόηση της διαχείρισης των έντονων συναισθημάτων
 • Η μεγιστοποίηση των ωφελειών της επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Η σωστή διαχείριση της διαφωνίας και σύγκρουσης
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Ημέρα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Πώς επικοινωνούμε; Κατανοώντας την επικοινωνία μας με τους άλλους
 • Τα συγκοινωνούντα επικοινωνιακά δοχεία και η αναγνώριση του ανθρώπινου χαρακτήρα
 • Ανάλυση των Βημάτων της Διαδικασίας Επικοινωνίας
 • Τα κίνητρα της συμπεριφοράς μας
 • Οι στόχοι μας και η επίτευξή τους
 • Τα εμπόδια της επικοινωνίας και ο τρόπος αντιμετώπισης τους
 • Ο ρόλος των συναισθημάτων
 • Τα προσωπικά συμφέροντα
 • 'Aσκηση: Το κτίσιμο του Υδραγωγείου - Η μεταφορά του μηνύματος
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ
 • «Ο Εσωτερικός μας Πελάτης» και η σημασία του για την ανάπτυξη του Οργανισμού
 • Η εσωτερική επικοινωνία με όλα τα άλλα σχετιζόμενα τμήματα του Οργανισμού - Η εναρμόνιση σαν κύρια επιλογή
 • Η Φιλοσοφία της Εσωτερικής Πελατειακής Επικοινωνίας
 • Το περιεχόμενο της Εσωτερικής Επικοινωνίας
 • Η αυτοεπιβεβαιωτική συμπεριφορά στη σχέση μας με τα άλλα τμήματα
 • Case Study: Η Αλλαγή στρατοπέδου - Η Επικοινωνία με τα άλλα τμήματα

Η ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Το μήνυμα - Πώς σκέπτονται οι αποδέκτες
 • Η αξιολόγηση των μηνυμάτων
 • Τα σήματα και η αντίληψη
 • Η σημασία των λέξεων
 • Η τέχνη της ακοής
 • Οι δεξιότητες που απαιτούνται
 • Ασκήσεις - Παρουσιάσεις με θέματα που θα επιλεγούν από τους συμμετέχοντες


Η ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η αξία της γλώσσας του σώματος
 • Οι κοινωνικές δεξιότητες και η γλώσσα του σώματος
 • Σημαντικότητα και επιπτώσεις στην επικοινωνία
 • Τα στοιχεία που συνθέτουν την γλώσσα του σώματος Οι στάσεις του σώματος κατά την επικοινωνία μας με τους άλλους. Το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια
 • Οι εκφράσεις μας, το πρόσωπό μας και τα μάτια
 • Η φυσική απόσταση που κρατάμε από τους άλλους
Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • Η εμφάνιση και η γλώσσα του σώματος - Οι κίνδυνοι από την ερμηνεία της γλώσσας του σώματος
 • Εργαστήριο: Το παιχνίδι της παντομίμας. Οργάνωση θεατρικού μονόπρακτου

Η ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Ο επικοινωνιακός σύμβουλος = επιτυχημένος επαγγελματίας
 • Η προσωπική ποιότητα και ακτινοβολία μας - Οι τεχνικές ανάπτυξης
 • Οι υψηλές δεξιότητες της διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Η στρατηγική της επαγγελματικής προσέγγισης του Πελάτη
 • Τα συν της επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις από το στέλεχος της επιχείρησης
 • Η επικοινωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας, ως μέρος της εικόνας της εταιρείας που πρέπει να διατηρεί την ταυτότητα και τις αξίες της
 • Τι ζητάει ο Οργανισμός από εμάς στην επικοινωνία
 • Από τις ικανότητες στις δεξιότητες
 • Ασκήσεις: Ενεργητικός ακροατής
  - Ακολουθώντας τις οδηγίες
  - Το «χαλασμένο τηλέφωνο»
  - Ποιος είναι ο «κλέφτης»;
2η Ημέρα

ΟΙ 4 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ DISC)
 • Οι εμφανείς συμπεριφορές
 • Ανάλυση των 4 τύπων
 • Οι τρόποι της αναγνώρισης των τύπων
 • Σε ποιον τύπο ανήκουμε
 • Εργαστήριο Προσωπικότητας: Test DISC για κάθε συμμετέχοντα


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ DISC

 • Επικοινωνία με τους διαφορετικούς τύπους
 • Πώς θα επηρεάσουμε τη συμπεριφορά τους
 • Οι λεπτομέρειες στην κάθε εφαρμογή
 • Τι πρέπει να κάνουμε στην κάθε περίπτωση
 • Οι σχέσεις μας με τον κάθε τύπο προσωπικότητας
 • Εργαστήριο Επικοινωνίας με Role Playing


Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

 • Τα μέλη της ομάδας
 • Τα στάδια της επικοινωνίας στην ομάδα
 • Ο ρόλος στην κάθε ομάδα
 • Εργαστήριο Test Belbin με ρόλους
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ
 • Το κτίσιμο της αυτοπεποίθησης
 • Η ανάπτυξη συμπεριφορών επιρροής
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και επιρροή
 • Δημιουργώντας εμπιστοσύνη
 • Η αυτοεπιβεβαίωση
 • Παρουσιάζοντας τον εαυτό μας
 • Test Αυτογνωσίας
 • 'Aσκηση Αυτοπεποίθησης: Τα «καρφιά»
Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
 • Το κτίσιμο του δικτύου ανθρώπων
 • Η παρακίνηση των άλλων
 • Η επιρροή μας στις ομάδες
 • Επιρροή και διαπραγματεύσεις
 • Η επιρροή μέσα από παρουσιάσεις
 • Αξιολογώντας τις δεξιότητες επιρροής
 • Η θετική εικόνα στους άλλους
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 • Το κτίσιμο του πύργου
 • Το πέταγμα του αυγού