• ΤΗΛ.: 210 8003066

Presentation Skills - Σύγχρονες Τεχνικές Παρουσιάσεων

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ

 

Ένα διαδραστικό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων επαγγελματικών παρουσιάσεων, σε πέντε  επίπεδα:
 
1. Η προετοιμασία μιας παρουσίασης (1ο 2ωρο)
2. Η δημιουργία του υλικού της παρουσίασης (1ο 2ωρο)
3. Ο λεκτικός τρόπος της παρουσίασης (2ο 2ωρο)
4. Το στήσιμο του Παρουσιαστή  (2ο 2ωρο)
5. Η υλοποίηση της επιτυχημένης παρουσίασης: Το ξεκίνημα, το κυρίως μέρος, το επιτυχημένο κλείσιμο και η διαχείριση των ερωτήσεων - Τα συμπεράσματα και οι προοπτικές (ένα  8ωρο)
 
 
Το εργαστήριο συνδυάζει τη μεταφορά γνώσεων με πρακτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν συνεχώς τις παρουσιάσεις τους, καθοδηγούνται και αξιολογούνται μέχρι το τέλος του έργου.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε στελέχη των Διευθύνσεων και Τμημάτων μιας επιχείρησης, αλλά και εξωτερικά στελέχη, τα οποία πραγματοποιούν τακτικά παρουσιάσεις σε ποικιλία εσωτερικού ακροατηρίου.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
Οι μεθοδολογίες και τεχνικές του προγράμματος θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν πολύ αποτελεσματικές παρουσιάσεις από πλευράς υλικού και αντικειμένου, παρουσίασης σε διαφοροποιημένο ακροατήριο (εσωτερικοί Πελάτες) και λεκτικής  υπεροχής. Τελικός σκοπός είναι οι παρουσιάσεις να είναι πειστικές και να επηρεάζουν τις αποφάσεις των μελών του ακροατηρίου
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει μια ροή εξέλιξης όπου οι συμμετέχοντες ξεκινούν με μια παρουσίαση που έχουν ετοιμάσει τελευταία και τη βελτιώνουν, κάνοντας όλα τα βήματα που θα παρουσιαστούν:
 • Στο τέλος του 1ου 2ώρου μετά από την προετοιμασία που θα έχουν κάνει, οι συμμετέχοντες  θα έχουν δημιουργήσει την καλύτερη εκδοχή της παρουσίασης τους, βασισμένοι σε αυτά που θα έχουν ακούσει από τον εισηγητή  σχετικά με το τεχνικό στήσιμο μιας επιτυχημένης παρουσίασης.
 • Κατά το 2ο 2ωρο στο πρώτο μέρος θα αναλυθούν το λεκτικό επίπεδο της παρουσίασης και θα βελτιστοποιηθούν οι λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει στις παρουσιάσεις τους. Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθεί το  ιδανικό στήσιμο του παρουσιαστή από πλευρά ροής και μη λεκτικής επικοινωνίας.
 • Στο τελευταίο 8ωρο οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν ο κάθε ένας την παρουσίαση που έχει επιλέξει και έχει τεχνικά αριστοποιήσει .Θα ακολουθήσουν όλους τους κανόνες της επιτυχημένης επικοινωνιακά λεκτικής παρουσίασης και θα δώσουν την παρουσίαση τους στο κοινό που θα έχουν μπροστά τους.
 • Κατά την εξέλιξη των παρουσιάσεων θα έχουν δοθεί στους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι  διαφορετικοί ρόλοι του μέσου ακροατηρίου του Πελάτη της Εταιρείας και θα τίθενται ερωτήσεις τις οποίες οι παρουσιάζοντες πρέπει να διαχειριστούν. Συγχρόνως θα δέχονται συνεχείς καθοδηγήσεις και  αξιολογήσεις από τον εκπαιδευτή τους και τμηματικά αλλά και συνολικά.
 • Ο βιωματικός τρόπος υλοποίησης της εκπαίδευσης βοηθά τους συμμετέχοντες να νιώσουν την πραγματική διάσταση των συνθηκών που υπάρχουν κατά την υλοποίηση μιας παρουσίασης. Συνδυάζει την μεταφορά γνώσεων με πρακτικές εφαρμογές κατά την διάρκεια και μετά την εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν συνεχώς τις παρουσιάσεις τους, καθοδηγούνται και αξιολογούνται συνεχώς μέχρι το τέλος του έργου.
 • Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν βιώσει όλες τις φάσεις, δημιουργίας και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης και επιτυχημένης παρουσίασης στο θεματικό αντικείμενο στο οποίο και εργάζονται στην καθημερινή τους απασχόληση. Η παρουσίαση τους θα έχει φθάσει στο υψηλότερο σημείο δυνατοτήτων επιρροής του κοινού στο οποίο απευθύνονται.
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 
Οι κύριες ενότητες
 • Ο στόχος της παρουσίασης
 • Η ανάλυση  του ακροατηρίου
 • Οι τίτλοι και πως τοποθετούνται
 • Τα slides και οι γραμματοσειρές
 • Τα κείμενα και οι πίνακες
 • Οι φωτογραφίες και οι εικόνες
 • Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται
 • Η προετοιμασία της παρουσίασης
 • Οι σύγχρονες τεχνικές παρουσιάσεων
 • Το στήσιμο του παρουσιαστή
 • Η γλώσσα του σώματος
 • Η υλοποίηση της παρουσίασης
 • Η αυτοαξιολόγηση του παρουσιαστή
 • Η διαχείριση των δύσκολων στιγμών
 • Απαντώντας στις ερωτήσεις
 • Το νικητήριο κλείσιμο
 • Αντανάκλαση του αποτελέσματος
 • Τι κάνω μετά την παρουσίαση
 

 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 16 ώρες. Εφόσον υπάρχει εξειδικευμένη ανάγκη, μπορεί να επεκταθεί στις 24 ώρες.