• ΤΗΛ.: 210 8003066

Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Χώρο Εργασίας

ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ομάδες, διαπραγματεύονται Προμηθευτές ή Πελάτες ή/και εργάζονται σε τμήματα που συναλλάσσονται με μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επίσης σε όσους επιθυμούν να διερευνήσουν την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται, συναλλάσσονται η και σπουδάζουν μαζί. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ανακαλύψουν σύγχρονους και εξελισσόμενους τρόπους επιρροής και καθοδήγησης των ομάδων τους.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την δεξιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης, για τον εαυτό τους και τους άλλους.  Να εξελίξουν τις δεξιότητες που διαθέτουν στους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης και της καθοδήγησης των ομάδων που εργάζονται ή διαχειρίζονται.
Να γνωρίσουν μεθόδους για την καλύτερη υλοποίηση των καθηκόντων τους - Με τη γνώση της συναισθηματικής νοημοσύνης να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους και την ταχύτερη επίτευξη των στόχων τους.
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα
 • Ποια είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και πώς ορίζεται στον χώρο εργασίας;
 • Πώς συνδέεται με την εγκεφαλική μας λειτουργία;
 • Ο ρόλος του νεοφλοιού και της αμυγδαλής - Η δύναμη των παρορμήσεων - Ο έλεγχός τους
 • Ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης της συναισθηματικής νοημοσύνης - Τι σημαίνει ένας έξυπνος εργαζόμενος σήμερα - Ποια είναι τα ουσιαστικά σημεία της επιτυχίας του στην εργασία και στη ζωή του
 • Διαδραστικές ασκήσεις: Η παρατήρηση του συνεργάτη μας - Αναζητάμε τα συναισθήματα των συνεργατών μας μέσα από την παρατήρηση των αντιδράσεων τους σε μία συζήτηση που θά κάνουμε
 • Συναισθηματική σε σχέση με τη Νοητική νοημοσύνη
'Aσκηση νοητικής νοημοσύνης και συναισθηματικής νοημοσύνης: Να διαχωρίσουμε τις 2 νοημοσύνες ώστε να βιώσουμε και να διαγνώσουμε τις δεξιότητες που απορρέουν από αυτές
 • Τι είναι τα συναισθήματα και πώς δημιουργούνται;
 • Παίξιμο ρόλων με παραδειγματα συναισθηματικών καταστάσεων με εναλλαγές συναισθημάτων από την εργασιακή μας ζωή
 • Η σχέση μας με τον Προϊστάμενό μας
 • Η σχέση μας με τους Συνεργάτες μας
 • Η σχέση μας με την ομάδα μας
 • Ποιες είναι οι δεξιότητες που  συνθέτουν και αναπτύσσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ανάλυση της κάθε δεξιότητας - Παραδείγματα σχετιζόμενα με την κάθε δεξιότητα
 • Η δεξιότητα της αυτογνωσίας
'Aσκηση αυτογνωσίας-αυτοαξιολόγησης-αυτοπεποίθησης: Ο κάθε συμμετέχων αξιολογεί την πιο αρνητική συμπεριφορά που είχε κατά την συμμετοχή του σε ένα έργο 0- Παραδείγματα και συμπεράσματα
 • 'Aνδρας και Γυναίκα -ομοιότητες και διαφορές ως προς τη συναισθηματική νοημοσύνη
 • Η δεξιότητα της αυτορύθμισης
'Aσκηση: Παιχνίδια ρόλων ανάπτυξης δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης με σενάρια αυτορύθμισης –Παραδείγματα και συμπεράσματα
 • Η δεξιότητα των κινήτρων
'Aσκηση: Πώς μπορούμε σε ένα project να κινητοποιήσουμε τους συνεργάτες Μας - Εφαρμογές στις μελλοντικές συναλλαγές μας  στον εργασιακό χώρο - Η διερεύνηση των κινήτρων των άλλων - Παραδείγματα και συμπεράσματα
 • Τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων σε ένα project
 
2η Ημέρα
 • Η δεξιότητα της ενσυναίσθησης
'Aσκηση: Τα παραμύθια της Χαλιμάς - Πώς ακούγοντας τις δικαιολογίες ενός υφισταμένου μας θα καταλάβουμε το σημείο στο οποίο μας λέει κάποια  ανακρίβεια - Παραδείγματα και συμπεράσματα
 • Οι κοινωνικές δεξιότητες
'Aσκηση: Κάνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις για να εντοπίσουμε τον βαθμό κοινωνικών δεξιοτήτων των άλλων - Παραδείγματα και συμπεράσματα

 

 • Η γλώσσα του σώματος σαν εργαλείο της συναισθηματικής νοημοσύνης -Αναγνώριση συναισθημάτων από σειρά φωτογραφιών
 • Συναισθηματική νοημοσύνη και καθοδήγηση τω Συνεργατών μας - Η τέχνη των ερωτήσεων - Ποιες είναι οι πιο όμορφες λέξεις για τη συναισθηματική νοημοσύνη - Το συναισθηματικό Interview
 • Η μέτρηση των αποτελεσμάτων με την μέθοδο του Scaling
 • Test συναισθηματικής νοημοσύνη - τι είναι πως γίνεται – τι συμπεράσματα μπορούμε να έχουμε
 • Σε ποιο προφίλ ανήκουμε σύμφωνα με τo Test Συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Δημιουργία personal action plan για τον κάθε συμμετέχοντα
 • Πώς αξιοποιούμε τη συναισθηματική νοημοσύνη για την παρακίνηση των συνεργατών μας όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους
 • Επίλυση θεμάτων με διάφορες τυπολογίες συνεργατών
 • Αναφορά παραδειγμάτων τεχνικών που αναπτύσσουν το εργασιακό κλίμα και τις καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων
 • Ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον, με ανάλυση των αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα, προοπτικές και συνολικό πρόγραμμα δράσης