• ΤΗΛ.: 210 8003066

Leadeship - H Σύγχρονη Στρατηγική Σκέψη

ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 

 Ένας συνδυασμός γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών προσεγγίσεων που οδηγεί στην εκπλήρωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Στα στελέχη των επιχειρήσεων οποιουδήποτε επιπέδου, στους ανθρώπους που έχουν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης της καριέρας τους μέσα από την ιεραρχία της κάθε επιχείρησης.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ

Η ανακάλυψη των κανόνων της ηγεσίας, οι οποίοι οδηγούν στην εκπλήρωση της αποστολής ενός οργανισμού. Κι επιπλέον:


• Η δημιουργία ενός εξαιρετικού κλίματος εμπιστοσύνης στους εργαζόμενους
• Ο καθορισμός επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσα από την ανάπτυξη και αριστοποίηση ομάδων στελεχών
• Αντιμετώπιση και διαχείριση των μεγάλων αλλαγών μέσα από την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού
• Διάγνωση και επίλυση των σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.
• Κτίσιμο ενός οργανισμού με δεσμευμένα στελέχη στο όραμα, την αποστολή και τους κοινούς στόχους της εταιρίας. Ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών επιτυχίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό

 


 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 
 

1η Ημέρα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
• Η στρατηγική και η συνεισφορά της στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης
• Οι συνιστώσες της στρατηγικής
• Η σημασία των συμμετεχόντων
• Όραμα, Αποστολή, Αξίες
• Στρατηγικός Σχεδιασμός
• Η ανάγκη της ύπαρξης δεικτών στο στρατηγικό σχεδιασμό
• Μεθοδολογία Balanced Scorecard
• Εφαρμογές στην καθημερινή πρακτική
• Case studies
• 'Aσκηση 1 - Η δημιουργία ενός scorecard για την Εταιρεία μας

 

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
• Το συνολικό έργο
• Τα στάδια της λειτουργίας
• Οι αρχές διοίκησης
• Η ευθύνη της υλοποίησης
• Αποτελεσματική στοχοθέτηση
• Τα εργαλεία ελέγχων
• Διοίκηση των Διαφορετικών Τμημάτων της Εταιρείας
• Οι ιδιαιτερότητες της διοίκησης των πωλητών (λιανικής /χονδρικής) και αντιπροσώπων
• 'Aσκηση 2 - Δημιουργία του ιδανικού checklist ενεργειών ενός αποδοτικού Manager.
• 'Aσκηση 3 - Ποιοι είναι οι ζωτικοί παράγοντες επιτυχίας για το έργο της διοίκησης της Εταιρείας.

 

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΗΓΕΤΗΣ ή MANAGER;
• Η δημιουργία του ηγέτη στη διοίκηση της ομάδας
• Τα χαρακτηριστικά του
• Η προέλευσή του
• Οι ρόλοι του στην επιχείρηση
• Οι έμφυτες και επίκτητες ιδιότητές του
• Το όραμα και οι οπαδοί του
• Οι κύκλοι έμπνευσης του ηγέτη
• Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη
• Η επιβίωση του ηγέτη σε δύσκολες καταστάσεις
• Αναζητώντας το μονοπάτι της επιτυχίας
• Ο ηγέτης και ο manager: Πόσο διαφορετικοί είναι
• Ηγέτης και στυλ συμπεριφοράς.
• Το μέλλον του ηγέτη στη σύγχρονη επιχείρηση
• 'Aσκηση 4 - Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ηγέτη και διαφορές με το Manager
• 'Aσκηση 5 - Δημιουργία ενός μοντέλου φυτωρίου ηγετών για το μέλλον

 

COACHING - Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
• Κριτική – Έπαινος
• Η τέχνη του “Sandwich”
• Τα εμπόδια στην καθοδήγηση
• Τα βήματα της καθοδήγησης
• Οι δύσκολοι-δύσπιστοι καθοδηγούμενοι
• Οι ζωτικοί παράγοντες της επιτυχίας (Critical Success Factors)
• Οι συντελεστές βαρύτητας
• Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης
• Οι στόχοι και οι αρχές της αξιολόγησης
• 'Aσκηση 6 - Περιγραφή μιας συνάντησης καθοδήγησης με υφιστάμενο που έχει προβλήματα2η Ημέρα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
• Τα στάδια διαμόρφωσης της Διοίκησης της ομάδας
• Η δυναμική της εξέλιξης της ομάδας
• Προϋποθέσεις και κανόνες λειτουργίας των μελών
• Αξιολόγηση της λειτουργίας της ομάδας και μέτρηση της απόδοσης
• Οι «δύσκολες» προσωπικότητες που αναπτύσσονται
• Η ανταγωνιστικότητα μέσα στην ομάδα: διαχείριση προστριβών, αποφυγή κρίσεων, επίλυση διαφωνιών - Οδηγώντας την ομάδα σε συμφωνία
• Οι μύθοι για την ομάδα
• 'Aσκηση 7 - Καθοδηγώντας μια σύσκεψη

 

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
• Βασικές αρχές υποκίνησης
• Οι στρατηγικές της παρακίνησης
• Δρέποντας τους καρπούς της καλής δουλειάς
• Τι να αποφεύγουμε
• Η επιρροή των ανθρώπων
• Τα βήματα της επιρροής
• Το κτίσιμο της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος
• 'Aσκηση 8 - To Matrix της παρακίνησης
• 'Aσκηση 9 - Καταγραφή τρόπων ενθάρρυνσης των ανθρώπων του τμήματός μας.

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• Οι αρχές και τα μυστικά της ανάθεσης
• Σε ποιον αναθέτουμε τι
• Τα εμπόδια της ανάθεσης
• Η πώληση του έργου της ανάθεσης
• Οι απολαβές της ανάθεσης
• Έλεγχος της πορείας και αξιολόγηση του αποτελέσματος
• Τα στρατηγικά κλειδιά αξιολόγησης της απόδοσης ενός εργαζόμενου
• 'Aσκηση 10 - Διαχείριση της χαμηλής απόδοσης ενός εργαζόμενου με τη χρήση των στρατηγικών κλειδιών

 

Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ
• Η σημαντική αξία του ρόλου μας στην επιχείρηση
• Οι αρχές και οι αξίες μας
• Η συνεργασία μας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
• Οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε
• Οι απαιτήσεις του 21ου αιώνα
• 'Aσκηση 11 - Master Case study: «Επιλογή και ανάδειξη από την ομάδα σας του ιδανικού υποψηφίου για τη θέση του Δημάρχου - Παρουσιάσεις προεκλογικής δέσμευσης»