• ΤΗΛ.: 210 8003066

Management Development

ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βοηθά τους ανθρώπους της επιχείρησης να σκεφτούν στρατηγικά για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Αναφέρεται στα μέχρι τώρα επιτεύγματα της επιχείρησης, τα οποία οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν και προσπαθούν να βελτιώσουν στο μελλοντικό τους σχεδιασμό.
 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης, τα οποία με τη δράση και λειτουργία τους συμμετέχουν στη συνολική εξέλιξή της.


ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες να προβληματιστούν, να σχεδιάσουν και να συνειδητοποιήσουν τα οράματα της επιχείρησης. Να υλοποιήσουν ένα σύστημα διοίκησης των ανθρώπων τους που θα είναι συμβατό με τη φιλοσοφία της επιχείρησης τους.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

1η Ημέρα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Οι κανόνες του παιχνιδιού
• Ανάλυση του προγράμματος
• Συζήτηση με τους συμμετέχοντες
• Ποιοι είμαστε;

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ LOGO ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• Παρουσίαση κάθε μέλους της εταιρείας από ένα άλλο μέλος της ομάδας με αναφορά στις αξίες και τις δεξιότητές του
• 'Aσκηση: «Το πέταγμα των Αγριόχηνων»

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ;
• Η κάθε ομάδα σχεδιάζει τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα
• 'Aσκηση: SWOT Analysis (Δυνατά - Αδύνατα Σημεία)

 

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ;
• Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την αποστολή της εταιρείας.
• 'Aσκηση: «Το κόψιμο του Cake»

 

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ;
• Ανταγωνιστές
• Καταναλωτές
• Συνεργάτες της Εταιρείας
• Προϊόντα – Υπηρεσίες
• Παρουσίαση από την ομάδα
• 'Aσκηση: «Τα Τρίγωνα Πανοράματος»

 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ;
• Παρουσίαση από την ομάδα
• Συμπεράσματα & Προοπτικές


 2η Ημέρα

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ;
• Οργάνωση και σχεδιασμός θεατρικής παράστασης από την κάθε ομάδα σχετικά με τις προσδοκίες
• ?ποψη του κοινού
• Συνεργάτες της εταιρείας
• Τελικός Καταναλωτής
• Ανταγωνιστής
• Σύνθεση των Συμπερασμάτων


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ;

• Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τους στόχους μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα
• Ποιοτικοί - Ποσοτικοί στόχοι
• Τα οφέλη της ομαδικής λειτουργίας
• 'Aσκηση: Οι αριθμοί - το παιχνίδι με τις μπάλες

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ;
• Ορίζοντας τα κλειδιά της επιτυχίας
• Το παιχνίδι με την «αράχνη»
• Τα βήματα της ανάπτυξης

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ;
• Τι θα κάνει το κάθε μέλος;
• Οι υποχρεώσεις των μελών της ομάδας
• Οι δεσμεύσεις και τα “slogan”
• Στολίζοντας το δέντρο της επιτυχίας
• 'Aσκηση: «Τα καρφιά»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ