• ΤΗΛ.: 210 8003066

Εξασφαλίζοντας Επιτυχημένες Αλλαγές

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μαθαίνει στους συμμετέχοντες τρόπους αντιμετώπισης των αλλαγών. Πως να εφαρμόζουν και να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά.

 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν υποστεί κάποια αλλαγή ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
Οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το ενδεχόμενο της αλλαγής και να το λαμβάνουν σαν ένα θετικό στοιχείο στην εργασία τους.
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
 

 
1η Ημέρα
 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Γιατί οι οργανισμοί αδυνατούν να μετασχηματισθούν - Τα λάθη
 • Η ανάγκη των οργανισμών για να αλλάξουν - Οι δυνάμεις υποστήριξης
 • Οι φάσεις της διαδικασίας αλλαγής
 • Ο ρόλος της ηγεσίας
 • Η αναγκαιότητα της αλλαγής - Η συνειδητοποίηση - Ο ρόλος των στελεχών
 • Η δημιουργία της καθοδηγητικής ομάδας - Η σύνθεση της ομάδας - Τα χαρακτηριστικά της

 
2η Ημέρα
 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΙ ΑΞΙΕΣ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • Μεταδίδοντας το μήνυμα - Οι αδυναμίες - Τρόπος επικοινωνίας
 • Η διερεύνηση της βάσης των αλλαγών – Ευθυγράμμιση – Εκπαίδευση –Ανάθεση - Διαχείριση των αντιδράσεων
 • Επιτυγχάνοντας άμεσα αποτελέσματα - Ο ρόλος της Διοίκησης - Ο σχεδιασμός της επιτυχίας
 • Η προώθηση των επιπλέον αλλαγών - Η επικοινωνία των τμημάτων - Οι αλληλεξαρτήσεις
 • Δημιουργώντας την επιχείρηση του μέλλοντος
 • Το Διεθνές και το Εθνικό περιβάλλον
 • Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 • Οι άνθρωποι - Τα στελέχη
 • Τα νέα συστήματα και η δομή
 • Οι καταναλωτές-πελάτες
 • Οι νέες αξίες όπως θα διαμορφωθούν


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

 • Τι έχω πετύχει στη ζωή μου μέχρι σήμερα;
 • Πώς θα αλλάξω τη ζωή μου; Θέλω να αλλάξω;
 • Χτίζοντας τα βήματα της αλλαγής
 • Οργανώνοντας την αλλαγή στη δουλειά μου
 • Αντιμετωπίζοντας την ξαφνική αλλαγή
 • Τεστ διαχείρισης αλλαγής