• ΤΗΛ.: 210 8003066

Η Φιλοσοφία Μας

1. Διερεύνηση, ορισμός και ανάλυση του κάθε θέματος με θεωρητική παρουσίαση σε power point (Listen)

Βιωματική ανάλυση των εργασιακών προβλημάτων των συμμετεχόντων και συζήτηση για το πως σκέφτονται τη λύση τους (Think)

Προγραμματισμός και πλάνο για την καθημερινή τους εξέλιξη. Τί μαθαίνω από αυτή την εμπειρία (Learn)

Εφαρμογή των προαναφερθέντων και ανάλυση των αποτελεσμάτων μετά 15ημέρου καταθέτοντας όλα τα προβλήματα που προέκυψαν και συζήτηση πάνω σε αυτό (Apply)

2. Οι εκπαιδευτές μας, μετά από έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών της επιχείρησης, προσαρμόζουν τη διδακτέα ύλη ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

3. Εστιάζουμε στις απαιτήσεις που έχει η διοίκηση της εταιρίας σε επιπλέον δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες. Πχ. αύξηση ταχύτητας/διαχείρισης χρόνου των πωλητών στην αγορά.

4. Καθημερινή λειτουργία των συμμετεχόντων στα καθήκοντά τους. Πχ.check list βημάτων επίσκεψης καταστήματος πελάτη. Σύστημα αναγνώρισης πελάτη κατά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

5. Εκπαίδευση για την επίτευξη των στόχων που προσδοκά κάθε επιχείρηση.

6. Συνδυασμός όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων.