• ΤΗΛ.: 210 8003066

Αντικειμενικοί Στόχοι

1. Μεταφορά νέων πρακτικών εμπειριών από τους εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες.
2. Υποστήριξη από τους εκπαιδευτές στα θέματα που διαχειρίζονται.
3. Συζητήσεις και απαλοιφή όλων των αποριών και προβληματισμών τους.
4. Συνεχής ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων τους.
5. Συμβουλευτική καθοδήγηση ομαδική και προσωπική.
6. Συνεισφορά στη δημιουργία ταλέντων για την επιχείρηση.
7. Συσχέτιση των εκπαιδευτικών στόχων του κάθε προγράμματος με τους επιχειρησιακούς στόχους της επιχείρησης.
8. Αξιοποίηση των εργαλείων και πόρων της επιχείρησης.