• ΤΗΛ.: 210 8003066

Ποίοι Είμαστε

Η Tms Training δραστηριοποιείται για πάνω από 20 χρόνια στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων με τη μορφή των ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων.
Ιδρυτής και Managing Partner της Tms Training είναι ο Ιωσήφ Μπούρλας.

Ο Ιωσήφ Μπούρλας έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Aston University του Birmingham, της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει διδάξει στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Βρετανικό Συμβούλιο (British Council), στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, στο ΕΛΚΕΠΑ και στην ΕΕΔΕ. Έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων που αφορούν πωλήσεις, διοίκηση και soft skills.

Έχει εργαστεί στα τμήματα Πωλήσεων, Marketing, Εμπορικών και Γενικών Διευθύνσεων σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις όπως LEGO, ELI-LILLY, ALCON LABORATORIES, YOPLAIT, MAΚRO, SPAR ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, CALL CENTER HELLAS, TOP MANAGEMENT.

Τα τελευταία 26 χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων. Από το 2000 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων αποκλειστικά σε θέματα αξιολόγησης, ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 2.000 εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 80.000 εργαζόμενους. Το πάθος του για την εκπαίδευση απεικονίζεται σε κάθε έκφραση διδασκαλίας που υλοποιεί.

Οι πελάτες της Tms Training μέχρι σήμερα προέρχονται από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς (βιομηχανίες, λιανεμπόριο, φαρμακευτικός κλάδος, τουρισμός, καταναλωτικά αγαθά, τηλεπικοινωνίες και παροχή υπηρεσιών). Οι εισηγητές της διαθέτουν μεγαλύτερη από 20 χρόνια εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία και έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες δεξιότητες στο θεματικό αντικείμενο της κάθε εκπαίδευσης.

 

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση της Tms-Training αφορά τις πωλήσεις. Η πολύχρονη εμπειρία της ομάδας εισηγητών της εταιρίας σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων και υπηρεσιών, τους καθιστά αποτελεσματικούς στο να εφαρμόζουν πολλές τεχνικές με ποικίλες προσεγγίσεις σε όλα τα δίκτυα πωλήσεων.

'Aλλοι τομείς εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής δράσης της εταιρίας είναι οι εξής:

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης και ηγεσίας εταιριών, τμημάτων και ομάδων
β) Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων όπως η ομαδικότητα, διαχείριση χρόνου, συγκρούσεων, θυμού και άγχους, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, επιρροής, επικοινωνίας κλπ.)
γ) Προγράμματα coaching και mentoring.
δ) Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
ε) Συμβουλευτική πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα δράσης των επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ πρακτικά και με σαφήνεια, έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις άμεσα και αποτελεσματικά μετά την εκπαίδευσή τους.

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές της Tms Training είναι οι εξής:

α) Συνεντεύξεις συμμετεχόντων.
β) Επισκέψεις των εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας τους στην αγορά, σε πελάτες και σε καταστήματα.
γ) Προσομοιώσεις καλών και κακών στιγμών της αγοράς και της καθημερινότητας.
δ) Καθοδήγηση των συμμετεχόντων real time.
ε) Ατομικό σχέδιο ανάπτυξης του κάθε συμμετέχοντα.
στ) Σύνδεση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με το business plan της κάθε εταιρίας.