• ΤΗΛ.: 210 8003066

Ανάπτυξη δεξιοτήτων - Εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων - Εκπαίδευσης εκπαιδευτών

 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στην ομάδα των 10-12 Στελεχών-Εκπαιδευτών του Δικτύου των καταστημάτων Λιανικής
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
 

Τα Στελέχη Εκπαίδευσης, μέσα από αυτό το βιωματικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης Πωλητών», μαθαίνουν με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο να :

 • Αναγνωρίζουν τις προσωπικές ανάγκες εκπαίδευσης του κάθε εργαζόμενου και να συζητούν με τον πωλητή ή και τον ιδιοκτήτη-franchisee για την απαιτούμενη εκπαίδευση.
 • Δημιουργούν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (προφορικό ή και γραπτό) για την κάθε περίπτωση.
 • Μπορούν να εκπαιδεύουν αποτελεσματικά το προσωπικό κάθε επιπέδου και εξειδίκευσης σε όλα τα θέματα που τους αναθέτει η διοίκηση.
 • Εκτελούν αποτελεσματικά σύγχρονη εκπαίδευση πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε όλους τους εργαζομένους ενός καταστήματος.
 • Παρέχουν σε όλους τους εργαζομένους ταχύρρυθμες προϊοντικές εκπαιδεύσεις.
 • Παρακολουθούν και να αξιολογούν το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.
 • Παρουσιάζουν στη διοίκηση αποτελέσματα και προτάσεις εκπαίδευσης.

Η ΙΔΕΑ:

Η κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ιδανικά, οι εκπαιδευτές της Εταιρείας, να μπορούν να παίρνουν έναν νεοεισερχόμενο υπάλληλο που είναι πρόθυμος αλλά λιγότερο αποτελεσματικός και να τον μετατρέπουν εντός μικρού χρονικού διαστήματος σε πρόθυμο και πολύ αποτελεσματικό στην πώληση διατηρώντας τον σε αυτή τη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στο να καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες ενός εκπαιδευτή εργαζομένων σε αλυσίδα εξυπηρέτησης.

Για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα η διδασκαλία της αίθουσας με κοινές επισκέψεις στα καταστήματα, όπου ο εισηγητής του προγράμματος, θα παρακολουθήσει και θα βελτιώσει στη πράξη, επιλεκτικά κάποιους από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σύντομα χρονικό διάστημα, θα αξιοποιηθούν τα σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης πχ. Βιντεοσκοπήσεις, παίξιμο ρόλων, εικονικές εκπαιδεύσεις από τους συμμετέχοντες.

Και το σπουδαιότερο, με εφαρμογή στην πράξη, ένας προς έναν ο εισηγητής με τον κάθε εκπαιδευόμενο, θα τον καθοδηγήσει κατά την διάρκεια των κοινών εξόδων στο δίκτυο των καταστημάτων με τους πραγματικούς εργαζόμενους.
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 

1η Ημέρα


Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού

 • Το κατάστημα πουλάει-είναι έτοιμο.
 • Η πρώτη εξαιρετική εντύπωση (Η εικόνα προς τον πελάτη).
 • Η ταυτότητα του καταστήματος - Ποια μηνύματα μεταφέρει.
 • Τι αντιλαμβάνεται ο Πελάτης.
 • Η εικόνα του χώρου-πάγκων εξυπηρέτησης-ραφιών-διακόσμησης.
 • Η εικόνα των προϊόντων-ποικιλία -χρώματα-θέσεις-γειτνίαση.
 • Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί πωλήσεις.
 • Οι τιμές και οι σημάνσεις - Οι συνδυασμοί των κωδικών.
 • Τα πρότυπα λειτουργίας του καταστήματος.
 • Ο ρόλος και η δράση του πωλητή.
 • Οι τεχνικές πωλήσεων.
 • Τα βήματα της πώλησης.
 • Οι δυσκολίες της πώλησης.
 • Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον πάγκο.

 


 

2η Ημέρα


Ο Σύγχρονος ρόλος του Εκπαιδευτή-Καθοδηγητή

 • Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Ο στόχος της εκπαίδευσης.
 • Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης.
 • Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Η δύναμη των λέξεων.
 • Το στήσιμο του εκπαιδευτή.
 • Η παρατήρηση των συμμετεχόντων.
 • Σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης.
 • Η ροή της καθοδηγητικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 


 

3η ημέρα

Η ημέρα των παρουσιάσεων
Βιντεοσκόπηση εικονικών παρουσιάσεων από τους εκπαιδευόμενους (με κάποια απρόοπτα).


Αποτελεί ένα διαδραστικό εργαστήριο παρουσιάσεων σε πέντε ενότητες.

 • Η προετοιμασία μίας παρουσίασης.
 • Η δημιουργία του υλικού της παρουσίασης.
 • Ο λεκτικός τρόπος της παρουσίασης.
 • Το στήσιμο του παρουσιαστή.
 • Το επιτυχημένο κλείσιμο και η διαχείριση των ερωτήσεων.

Παρουσιάσεις των εκπαιδευτών της Εταιρείας

 

 • Δημιουργία check list αξιολόγησης.
 • Προσομοίωση εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες (15 λεπτά έκαστος), βιντεοσκόπηση από τους εισηγητές.
 • Παίξιμο ρόλων από το ακροατήριο για δημιουργία απρόοπτων που ο παρουσιαστής πρέπει να αντιμετωπίσει.
 • Σύντομη αξιολόγηση των παρουσιάσεων.


4η ημέρα


Παρουσίαση Βιντεοσκοπήσεων και επισήμανση σημείων προς βελτίωση

 • Προβολή των βιντεοσκοπήσεων.
 • Αυτοαξιολόγηση του κάθε εκπαιδευτή της εταιρείας.
 • Υπογραμμίζοντας τα θετικά σημεία (από τους θεατές - υπόλοιπους εκπαιδευόμενους).
 • Αναγνώριση σημείων προς βελτίωση ανά εκπαιδευόμενο.
 • Προτάσεις καλύτερης αντιμετώπισης απροόπτων.
 • Η καθοδηγητική παρέμβαση των εισηγητών.
 • Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης (Check list).
 • Ανάληψη δράσης για συγκεκριμένες βελτιώσεις ανά εκπαιδευόμενο.
 • Δέσμευση συγκεκριμένων ενεργειών μέχρι το review.
 • Προετοιμασία αναφοράς βελτίωσης - αλλαγής - επόμενα βήματα ανά εκπαιδευτή.

Οι Ενέργειες μετά το εκπαιδευτικό έργο

 • Αξιολόγηση της εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες.
 • Αξιολόγηση της εκπαίδευσης από τον εισηγητή.
 • Εκπαιδευτική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
 • Εντοπισμός των εργαζομένων που διακρίνονται στην πράξη.
 • Συζήτηση με τους προϊσταμένους τους για την αξιολόγηση των πεπραγμένων στην αγορά.
 • Τι ενέργειες πρέπει να κάνουν οι προϊστάμενοι για να διατηρηθεί το καλό αποτέλεσμα.
 • Τελική αναφορά προς την εταιρία.
 • Σχεδιασμός των επόμενων βημάτων ανάπτυξης των εργαζομένων.
 • Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών για τα αποτελέσματα και τις προοπτικές.

 
Τι θέλουμε να επιτύχουμε στα προγράμματα μας

 • Μεταφορά νέων εμπειριών στους συμμετέχοντες.
 • Υποστήριξη στα θέματα που διαχειρίζονται και τους προβληματισμούς τους.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στα θέματα εκπαίδευσης των πωλητών εξυπηρέτησης.
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση, συνολικά στην ομάδα και ατομικά για κάθε έναν συμμετέχοντα.
 • Αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης στη διαχείριση της εκπαίδευσης με επίκεντρο την κινητοποίηση των συμμετεχόντων στο να επιτυγχάνουν επιπλέον αξία και απόδοση στην εργασία τους.
 • Συνεισφορά στη δημιουργία ταλέντων για την εταιρία.
 • Επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας και άμεσης αύξησης του τζίρου.