• ΤΗΛ.: 210 8003066

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

 

 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε μια ομάδα περίπου 12-15 στελεχών πωλήσεων με διαφορετικά επίπεδα και έτη εμπειριών, καθώς περιέχει μεγάλη ποικιλία παρουσιάσεων και δραστηριοτήτων
 

 
ΣΚΟΠΟΣ
 

 Μέσα από το βιωματικό πρόγραμμα Personal Development Skills.


Οι συμμετέχοντες στελέχη επιχειρήσεων μαθαίνουν με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο να:


• Εξοικειωθούν και συνειδητοποιήσουν τη λογική και τις δυνατότητες της κάθε δεξιότητας.
• Αποκτήσουν και αναπτύξουν τα βασικά στοιχεία της κάθε δεξιότητας ,με την επανάληψη ασκήσεων και tests που θα κάνουν.
• Αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την υποστήριξη, τα εργαλεία και τους πόρους που θα τους υποδειχθούν κατά την εκπαίδευση.
• Αναπτύξουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις προσωπικές δεξιότητες προκειμένου να επιταχύνουν την επιχειρησιακή τους επιτυχία
• Γνωρίσουν τις προσωπικές δεξιότητες που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων τους και να τις αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό.
• Υιοθετήσουν μία σύγχρονη λογική επιχειρηματική σκέψη και δράση στην καθημερινότητα τους ώστε να επιλύουν άμεσα και αποτελεσματικά τα θέματα που διαχειρίζονται


Η ΙΔΕΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χτισμένο πάνω σε 8 δεξιότητες που εμφανίζουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες – managers στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι οποίες συνθέτουν την επιτυχημένη συνταγή λειτουργίας για πολλά χρόνια.


Οι δεξιότητες αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά μία - μία σε ξεχωριστό κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται πάνω σε αυτές και επιλύουν θέματα, ασκήσεις και tests, ώστε να τις αναπτύξουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.


Θα μπορεί να γίνει επιλογή από αυτές τις δεξιότητες ή και να προστεθούν και νέες που θα ήθελε η επιχείρηση να αναπτύξει.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 • Συναντήσεις με τη Διεύθυνση εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού για την οριστικοποίηση του έργου.
 • Συνάντηση με τις διευθύνσεις των συμμετεχόντων.
 • Προετοιμασία της εκπαίδευσης - 2 ημέρες.
 • Υλοποίηση της εκπαίδευσης των 2 ημερών.
 • Μετά από 15 ημέρες - ημέρα εφαρμογών - 1 ημέρα.
 • One to one Coaching - Αξιολογήσεις των συμμετεχόντων-
 • Συμφωνία με εταιρεία.1η Ημέρα - 4 ώρες


1η δεξιότητα: Η θετική σκέψη

 • Ορισμός - Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.
 • Ανάλυση συμπεριφορών θετικότητας.
 • Παρουσίαση θετικών στιγμών στο περιβάλλον της εταιρείας μας.
 • ?σκηση: η ληστεία σε τράπεζα.
 • 2 cases θετικότητας σε ασφαλιστικό περιβάλλον.
 • Τεστ θετικότητας των συμμετεχόντων.

2η δεξιότητα: Η διαχείριση της πληροφόρησης

 • Η συλλογή της πληροφόρησης.
 • Η τέχνη των ερωτήσεων.
 • Η αξιολόγηση των απαντήσεων.
 • Η οργάνωση της σωστής πληροφόρησης.
 • Εφαρμογές στην εταιρείας μας.
 • 2 cases διαχείρισης της πληροφόρησης.
 • Τεστ των συμμετεχόντων.

 


 

2η Ημέρα - 4 ώρες


3η δεξιότητα: Η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

 • Ορίζοντας την απόφαση.
 • Το μοντέλο λήψης αποφάσεων.
 • Τα θέματα που προκύπτουν.
 • Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει στην εργασία μας.
 • 2 case studies λήψης αποφάσεων.
 • Τεστ συμμετεχόντων στη λήψη αποφάσεων.

4η δεξιότητα: Η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην καλή συνεργασία.

 • Η άμεση αναγνώριση των άλλων.
 • Η διαφορετικότητα του κάθε μέλους της ομάδας.
 • Οι καλές εμφανείς συμπεριφορές.
 • Οι επιτυχίες που έχουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους.
 • Τα οφέλη για όλους.
 • Το μοντέλο της εμφανούς συμπεριφοράς.
 • Οι 4 κεντρικοί τύποι - οι 16 αναλυτικοί.
 • Παρουσίαση του μοντέλου ΚΕΠΣ και άσκηση.
 • Τεστ - Που ανήκει ο κάθε συμμετέχων.

 


 

3η Ημέρα - 4 ώρες

5η δεξιότητα: Η διαχείριση της διαφωνίας.

 • Οι αρνητικές συμπεριφορές.
 • Η έλλειψη της συμφωνίας.
 • Οι αιτίες των δύσκολων στιγμών.
 • Οι μεγάλες ευκαιρίες.
 • Οι τρόποι επίλυσης.
 • Το μοντέλο του Killman - παρουσίαση και άσκηση.
 • Σε ποιο συγκρουσιακό τύπο ανήκει ο κάθε συμμετέχων.
 • Παρουσίαση του τύπου του κάθε μέλους της ομάδας.
 • 2 case studies επίλυσης των διαφωνιών.
 • Τεστ των συμμετεχόντων.

6η δεξιότητα: Η συναισθηματική νοημοσύνη.

 • Τι σημαίνει, πως λειτουργεί - ποιες είναι οι επιμέρους δεξιότητες.
 • Παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Τεστ για τους συμμετέχοντες.
 • Πόση συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτει ο κάθε συμμετέχων.
 • Βήματα βελτίωσης.

 


 

4η Ημέρα - 4 ώρες

7η δεξιότητα: Το κυνήγι των στόχων.

 • Η κατάλληλη στοχοθέτηση.
 • Τα ερωτήματα για τη μεσοπρόθεσμη στοχοθέτηση.
 • Η χρονοθέτηση των στόχων.
 • Οι κανόνες της στοχοθέτησης.
 • Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων.
 • 2 case studies στοχοθέτησης.
 • Τεστ των συμμετεχόντων.

8η δεξιότητα: Η δέσμευση στην εταιρεία μου

 • Πίστη στα πλεονεκτήματα της εταιρείας μου.
 • Ταυτίζομαι με τις αξίες και τη φιλοσοφία της.
 • Υπερασπίζομαι τα δεδομένα.
 • Την έχω πάντα πρώτη επιλογή.
 • Βλέπω το μέλλον μου μέσα στο όχημα της εταιρείας.
 • 2 case studies δέσμευσης.
 • Τεστ των συμμετεχόντων.

 


 

Ημέρα Εφαρμογών - Εργαστήριο αυτοαξιολόγησης των συμμετεχόντων.

 • Τι έκανα καλά;
 • Τι δεν έκανα καλά;
 • Τι έμαθα από τις εφαρμογές;
 • Ποιες δεξιότητες χρησιμοποίησα;
 • Πώς θα μεταφέρω τις νέες μου εμπειρίες στο ρόλο μου;
 • Τι θα κάνω διαφορετικά στη διαχείριση της ομάδας μου;
 • Ποιες δεξιότητες θα χρησιμοποιήσω στο μέλλον;
 • Πώς αισθάνομαι με τον εαυτό μου μετά τις εφαρμογές;
 • Ποιο θέλω να είναι το προσωπικό μου πρόγραμμα δράσης;